SYATELJÉNS PRISLISTA

Proffsig sytjänst
Ingen tidsbokning behövs
Vi syr upp din beställning i Vasa på Storalånggatan 28

För att kunna beräkna priset för passformsändringar behöver plagget alltid provas först.
Provningen är kostnadsfri och ingen tidsbokning behövs.

Priserna är riktivande och innehåller inte material. Alla kläder bör tvättas före inlämning.
Vänligen töm fickor i plaggen före inlämning, vi ansvarar inte för kvarglömda saker. Vi meddelar per sms när arbetet är klart att avhämtas.

Välkommen till oss! / Mia, Tiina & Marianne

    

KLÄDÄNDRINGAR OCH REPARATIONER

- Startpris 15€
- Övriga arbeten 49€/h
- Kundbesök, konsultation 60€/h
- Service within 24h: + 20% /65€/h (tillgänglighet kollas först med personal)
- Endast rena tvättade kläder tas emot pga hälsoskäl.
- Priserna är riktgivande och innehåller inte material
- Priserna innehåller moms 24%

DRAGKEDSBYTE

Priserna är riktivande och innehåller inte material.
Alla kläder bör tvättas före inlämning.

BYXOR & KJOL
Dragkedsbyte gylf_____________________28€
Dragkedsbyte gylf + foder______________30€
Dragkedsbyte gylf +läder/MC___________ 35€
Dragkedsbyte ficka___________________ 27€
Dragkedsbyte byxben_________________fr.27€
JACKA
Dragkedsbyte ficka____________________fr.27€
Dragkedsbyte <59c_____________________38€
Dragkedsbyte 60-79cm__________________42€
Dragkedsbyte 80-89cm__________________47€
Dragkedsbyte 90-99cm__________________55€
Dragkedsbyte <59cm + dun/arbetsplagg____47€
Dragkedsbyte 60-79cm + dun/arbetsplagg___52€
Dragkedsbyte 80-89cm + dun/arbetsplagg___57€
Dragkedsbyte 90-99cm + dun/arbetsplagg___65€
HALARE
Dragkedsbyte <50cm ____________________47€
Dragkedsbyte 51cm> ____________________55€
Dragkedsbyte ficka _____________________30€
TRÖJA / ENKEL KLÄNNING
Dragkedsbyte <20cm ____________________30€
Dragkedsbyte <20cm + foder______________35€
Dragkedsbyte 20cm>____________________40€
Dragkedsbyte 20cm> + foder______________45€
FESTKLÄNNING
Dragkedsbyte__________________________45€
Dragkedsbyte + foder____________________50€

JEANS

Priserna är riktivande och innehåller inte material.
Alla kläder bör tvättas före inlämning.

Dragkedsbyte gylf___________28€
Fållkort NORMAL____________18€
Fållkort ORIGINAL Simple_____18€
Fållkort ORIGINAL Advanced__25€

Intag knä-fåll________________30€
Intag knä-fåll + fållkort normal___34€
Intag knä-fåll + fållkort original___40€
Insnitt midja_________________27€
Intag mittbaksöm______________35€
Intag sidor midja-knä___________38€
Intag midja-fåll________________40€

Kilning av linning med gummiband_40€
Gummiband i midjekana_________15€
Lappning litet hål_________15€
Lappning gren liten_______ 25€
Lappning gren normal_____ 30€
Lappning runt bakfickor____25€
Lappning bälthällor________10€/st
Ny metallknapp___________ 5€/st
Ny metallknapp + reparation_ 8€
Sy 1 ny fickpåse___________25€
Sy 2 nya fickpåsar_________ 45€


BYXOR

Priserna är riktivande och innehåller inte material.
Alla kläder bör tvättas före inlämning.


Dragkedsbyte gylf_______________28€
Dragkedsbyte gylf + foder_________30€
Dragkedsbyte gylf +läder/MC______ 35€
Dragkedsbyte ficka______________ 27€
Dragkedsbyte byxben____________fr.27€

Fållkort med stickning______________18€
Fållkort med stickning + dragked______30€
Fållkort med stickning + foder________22€
Fållkort med stickning + slits_________25€
Fållkort med stickning + extra vida ben_25€
Fållkort revolutionrace______________27€
Fållkort osynlig____________________22€
Fållkort osynlig + klackband__________26€
Fållkort osynlig + nytt klackband (ingår)_30€
Fållkort osynlig + slits_______________28€
Fållkort osynlig + extra vida ben_______30€
Fållkort special____________________ 49€/h

Intag mittbaksöm_______________________25€
Intag mittbaksöm + foder_________________30€
Insnitt midja___________________________27€
Insnitt midja + foder_____________________35€
Intag midja-stuss_______________________ 35€
Intag midja-stuss + foder_________________ 40€
Intag midja-knä_________________________40€
Intag midja-knä + foder___________________45€
Intag midja-fåll__________________________50€
Intag midja-fåll + foder___________________ 55€
Intag midja-fåll + fållkort__________________60€
Intag midja-fåll + fållkort + foder____________65€
Intag midja-fåll + fållkort + klackband________ 64€
Intag midja-fåll + fållkort + foder + klackband__ 70€
Intag midja-knä + fållkort + dragked _________ 70€
Intag knä-fåll___________________________35€
Intag knä-fåll + foder_____________________40€
Intag knä-fåll + fållkort____________________40€
Intag knä-fåll + fållkort + foder______________45€
Intag knä-fåll + fållkort + klackband__________ 44€
Intag knä-fåll + fållkort + nytt klackband (ingår)_ 47€

Kilning i sidor____________________45€
Kilning i sidor + foder______________55€
Kilning av midja med gummiband_____40€
Gummiband i midjekanal___________ 20€
Sänkning av midja ________________60€
Sänkning av midja + dragkedsbyte____80€

FRACK/SMOKING_______________ +40%
LÄDER/MC_____________________+40%


KJOL

Priserna är riktivande och innehåller inte material.
Alla kläder bör tvättas före inlämning.

Dragkedsbyte gylf____________28€
Dragkedsbyte gylf + foder_____ 32€
Dragkedsbyte ficka___________27€

Fållkort med stickning____________22€
Fållkort med stickning + slits ______ 27€
Fållkort med stickning + foder______27€
Fållkort med stickning + slits + foder 35€
Fållkort med stickning + extra vid___ 27€
Fållkort osynlig _________________25€
Fållkort osynlig + slits__________ __30€
Fållkort osynlig + foder_________ __35€
Fållkort osynlig + slits + foder______40€
Fållkort osynlig + extra vid________30€

Intag mittbaksöm ______________25€
Insnitt midja 2st________________27€
Insnitt midja 2st+ foder__________35€
Intag midja-stuss_______________25€

Intag midja-stuss + foder_________30€
Intag midja-fåll_________________32€
Intag midja-fåll + foder__________37€
Intag midja-fåll + fållkort_________40€
Intag midja-fåll + fållkort + foder___45€
Intag många sömmar____________49€/h
Reparation slits________________15€
Reparation slits + foder__________20€


SPECIALSÖMNAD

Knappsömnad__________________5€/st
Knapphål maskin, startpris 15€_____5€/st
Knapphål för hand_______________15€/st
Brodering av namn för hand_______5€/tecken
Brodering på maskin, startpris 15€__3€/tecken


KAVAJ/JACKA

Priserna är riktivande och innehåller inte material.
Alla kläder bör tvättas före inlämning.

Dragkedsbyte ficka____________________fr.27€
Dragkedsbyte <59c_____________________38€
Dragkedsbyte 60-79cm__________________42€
Dragkedsbyte 80-89cm__________________47€
Dragkedsbyte 90-99cm__________________55€
Dragkedsbyte <59cm + dun/arbetsplagg____47€
Dragkedsbyte 60-79cm + dun/arbetsplagg___52€
Dragkedsbyte 80-89cm + dun/arbetsplagg___57€
Dragkedsbyte 90-99cm + dun/arbetsplagg___65€

Fållkort ärmar______________________________________25€
Fållkort ärmar + foder_______________________________42€
Fållkort ärmar + sprund______________________________40€
Fållkort ärmar + sprund + foder________________________47€
Fållkort ärmar +sprund + dragked + läder________________55€
Fållkort ärmar +sprund + dragked med list bakom + läder___65€
Förläng ärmar______________________________________40€
Förläng ärmar + foder________________________________45€
Förläng ärmar + sprund_______________________________45€
Förläng ärmar + sprund + foder_________________________52€

Fållkort____________________________32€
Fållkort + foder______________________47€
Fållkort + 1 slits ______________________40€
Fållkort + 1 slits + foder________________52€
Fållkort + 2 slitsar____________________42€
Fållkort + 2 slitsar + foder______________57€

Nya insnitt bak______________________25€
Nya insnitt bak + foder________________37€
Intag 1 söm bak______________________25€
Intag 1 söm bak + foder_______________30€
Intag ner till fåll 1 söm bak_____________30€
Intag ner till fåll 1 söm bak + foder_______40€
Intag 2 sömmar bak __________________30€
Intag 2 sömmar bak + foder____________35€
Intag ner till fåll 2 sömmar bak _________35€
Intag ner till fåll 2 sömmar bak + foder___45€
Intag 3 sömmar bak __________________35€
Intag 3 sömmar bak + foder____________45€
Intag ner till fåll 3 sömmar bak _________50€
Intag ner till fåll 3 sömmar bak + foder___55€
Intag sidor _________________________30€
Intag sidor + foder___________________35€
Intag sidor ner till fall_________________40€
Intag sidor ner till fåll + foder___________45€
Intag ärm___________________________20€
Intag ärm + foder_____________________30€
Intag ärm ner till fåll___________________30€
Intag ärm ner till fåll + foder____________35€
Intag sida + ärm______________________40€
Intag sida + ärm + foder________________45€
Intag under krage i rygg________________35€

Ärmlyst dam + litet intag _______________60€
Ärmlyft herr + litet intag________________70€
Ärmlyst dam + litet intag +foder__________80€
Ärmlyft herr + litet intag +foder__________85€
Borttagning av huva___________________49€/h
Nya foderärmar______________________49€
Nytt foder i hela jackan________________150€
+slits och ficka i nytt foder_____________+15€/st
Nya armbågslappar handsöm___________30€
Nya armbågslappar maskinssöm________ 25€
Nya armbågslappar maskinsöm + foder __  30€

VADDERAT +10€
DUN + 20€


HALARE


Priserna är riktivande och innehåller inte material.
Alla kläder bör tvättas före inlämning.

Dragkedsbyte <50cm ________47€
Dragkedsbyte 51cm> ________55€
Dragkedsbyte ficka _________30€

Fållkort ___________________18€
Fållkort + foder_____________25€
Fållkort + dragked___________30€
Fållkort + dragked + foder_____35€
Fållkort special _____________49€/h
Intag _____________________49€/h
Reparation________________ 49€/h


SKJORTA


Priserna är riktivande och innehåller inte material.
Alla kläder bör tvättas före inlämning.

Fållkort rak _____________________________20€
Fållkort rak + slitsar_______________________30€
Fållkort formad__________________________30€
Fållkort formad + slitar____________________40€
Fållkort enkel ärm ________________________25€
Fållkort ärm + manchett____________________30€
Fållkort ärm + flytta upp manchett____________40€

Intag sidor ärmhål – midja__________________25€
Intag sidor ärmhål - midja + franska sömmar___35€
Intag sidor ärmhål – fall____________________30€
Intag sidor ärmhål - fåll + franska sömmar_____40€
Intag sidor + ärm_________________________35€
Intag sidor + ärm + franska sömmar__________45€
Intag sidor + insnitt bak____________________40€
Intag sidor + insnitt bak + franska sömmar_____50€
Intag insnitt bak__________________________20€
Intag insnitt bak ner till fall_________________25€
Nya insnitt bak___________________________30€
Nya insnitt bak ner till fall__________________35€
Ärmlyft + litet intag _______________________35€


TRÖJA / ENKEL KLÄNNING


Priserna är riktivande och innehåller inte material.
Alla kläder bör tvättas före inlämning.

Dragkedsbyte <20cm ___________30€
Dragkedsbyte <20cm + foder_____35€
Dragkedsbyte 20cm>____________40€
Dragkedsbyte 20cm> + foder_____45€

Fållkort stickning_______________22€
Fållkort stickning + foder_________27€
Fållkort stickning + slits__________27€
Fållkort stickning +slits + foder____32€
Fållkort osynlig_________________27€
Fållkort osynlig + foder__________32€
Fållkort osynlig + slits___________32€
Fållkort osynlig + slits + foder ____37€

Ärmar fållkort stickning_________17€
Ärmar fållkort osynlig___________22€
Intag mittbak_________________ 15€
Intag mittbak + foder___________ 25€
Intag sidor ärmhål – höft_________25€
Intag sidor ärmhål - höft + foder___30€
Intag sidor midja – fåll___________32€
Intag sidor midja - fåll + foder _____37€
Förkortning av axelband________fr.  15€
Förkortning av axelband + foder__fr.  25€
Ärmlyft_______________________30€
Ärmlyft + foder_________________40€


FESTKLÄNNING


För att kunna beräkna priset för passformsändringar behöver plagget provas först.
Tidsbokning behövs inte under butikens öppettider.
Priserna är riktivande och innehåller inte material.
Alla kläder bör tvättas före inlämning.

Dragkedsbyte____________________________________45€
Dragkedsbyte + foder______________________________50€

Fållkort 1 tyglager >150cm (+10€/slits +15€ för plisserat)____40€
Fållkort 2 tyglager >150cm (+10€/slits +15€ för plisserat)____55€
Fållkort 3 tyglager >150cm (+10€/slits +15€ för plisserat)____65€
Fållkort 1 tyglager 151cm> (+15€/slits +20€ för plisserat)____50€
Fållkort 2 tyglager 151cm> (+15€/slits +20€ för plisserat)____65€
Fållkort 3 tyglager 151cm> (+15€/slits +20€ för plisserat)____80€
Fållkort 1 tyglager 600cm> (+15€/slits +30€ för plisserat)____60€
Fållkort 2 tyglager 600cm> (+15€/slits +30€ för plisserat)____75€
Fållkort 3 tyglager 600cm> (+15€/slits +30€ för plisserat)____90€

Snörning i rygg inkl material__________________________70€
Snörning i rygg inkl material + kil bakom_________________90€
Kilning__________________________________________40€->
Kilning + foder____________________________________80€ ->
Band i fåll för dans_________________________________30€
Intag (pris ges efter provning)________________________49€/h
Förkortning av axelband_____________________________49€/h


BRUDKLÄNNING


För att kunna beräkna priset för passformsändringar behöver plagget provas först.
Tidsbokning behövs inte.
Priserna är riktivande och innehåller inte material.
Alla kläder bör tvättas före inlämning.
Startpris 50€

Fållkort (pris ges efter provning)________________49€/h
Passformsändring (pris ges efter provning)_______49/€h
Ny design (pris ges efter konsultation/provning)___49€/h


GARDINER


Priserna är riktivande och innehåller inte material.
Alla textilier bör tvättas före inlämning.

SIDOGARDINER:
Fållkort längder i vårt tyg (+5€/skarv)________________12€/st
Fållkort längder i kundens tyg (+10€/skarv)____________15€/st
Övre och nedre fåll i vårt tyg (+5€/skarv)______________15€/st
Övre och nedre fåll i kundens tyg (+10€/skarv)__________18€/st
Sömnad alla sidor i vårt tyg (+5€/skarv)_______________17€/st
Sömnad alla sidor i kundens  tyg (+10€/skarv) __________22€/st

+ 50% för dubbelbred gardin 170cm-299cm
+100% för dubbelbred gardin 300cm - 400cm
+100% för fodrad gardin
Tillklippning kundens tyg___________________________49€/h
Kundbesök______________________________________60€/h


KAPPOR:
Rak kappa i vårt tyg (+5€/skarv)______________________12€/m
Rak kappa i kundens tyg (+10€/skarv)__________________15€/m
Rak kappa 2 sömmar uppe i vårt tyg (+5€/skarv)_________15€/m
Rak kappa 2 sömmar uppe i kundens tyg (+10€/skarv)_____20€/m
Öljettkappa i vårt tyg (inkl. 5 öljetter/m)  (+5€/skarv)______28€/m
Öljettkappa i kundens tyg (inkl. 5 öljetter/m)  (+10€/skarv)__35€/m

Kappa med 2st fastsydda veck i vårt tyg (+5€/skarv)______30€/m
Kappa med 2st fastsydda veck i kundens tyg (+10€/skarv)__35€/m
Kappa med 3st fastsydda veck i vårt tyg (+5€/skarv)______40€/m
Kappa med 3st fastsydda veck i kundens tyg (+10€/skarv)__45€/m
Kappa med 4st fastsydda veck i vårt tyg (+5€/skarv)______50€/m
Kappa med 4st fastsydda veck i kundens tyg (+10€/skarv)__55€/m

Äkta rullhissgardin I vårt tyg  (exkl. band & mekanismer)____80€/m2
Äkta rullhissgardin I kundens tyg  (exkl. band & mekanismer)_90€/m2
Rullhissgardin enkel i vårt tyg (+5€/skarv)_________________25€/st
Rullhissgardin enkel i kundens tyg (+10€/skarv)_____________30€/st
Rullhissgardin fodrad i vårt tyg (+10€/skarv)_______________40€/st
Rullhissgardin fodrad i kundens tyg (+10€/skarv)___________45€/st
Sömnad av band til rullhiss i vårt tyg ____________________4€/m
Sömnad av band til rullhiss i kundens tyg ________________5€/m
Tillklippning kundens tyg______________________________49€/m
Kundbesök_________________________________________60€/h


HEMTEXTIL


Priserna är riktivande och innehåller inte material.
Alla textilier bör tvättas före inlämning.

Fållning av duk i vårt tyg_____________________________4€/m
Fållning av duk i kundens tyg_________________________5€/m
Kuddfodral utan knäppning i vårt tyg___________________12€/st
Kuddfodral utan knäppning i kundens tyg_______________14€/st
Kuddfodral med dold dragkedja i vårt tyg_______________ 15€/st
Kuddfodral med dold dragkedja i kundens tyg___________  18€/st
Kuddfodral med dold dragkedja i vårt tyg + passpoal______  30€/st
Kuddfodral med dold dragkedja i kundens tyg + passpoal ___35€/st

Dynvar i vårt tyg (barn och vuxen)_____________________15-20€/st
Dynvar i kundens tyg (barn och vuxen)_________________17-22€/st
Påslakan i vårt tyg (barn och vuxen)____________________20-30€/st
Påslakan i kundens  tyg (barn och vuxen)________________25-35€/st
Raka gardin omtag_________________________________15€/st
Formade gardin omtag(inkl. limtyg)____________________19€/st
Färdigsydda formade omtag__________________________19€/st

Madrassöverdrag__________________________________49€/h
Stolsöverdrag____________________________________ 49€/h
Andra specialuppdrag______________________________ 49€/h
Tillskärning i kundens tyg____________________________49€/h
Kundbesök_______________________________________60€/h


NYSÖMNAD DAMKLÄDER

       

I priset ingår planering, måttagning, mönsterkonstruktion enligt dina egna mått, tillskärning, sömnad, alla provningar, tråd limtyg och moms 24%.
I priset ingår inte tyg, foder, knappar och andra material.


TOP


Startpris 120€ (när mönster kopieras från kundens modell)
Startpris 160€ (när mönster konstrueras enligt kundens personliga mått)


KAVAJ Startpris 550€

Inkl. Krage infodring, tvåärmssömmar, mittbaksöm, insnitt, knapphål
+halvfoder____________________+100€
+helfoder_____________________+150€
+sömmar kantade med snedlist  ___ +40€
+axelvaddar ___________________+15€
+påsydd ficka __________________+20€/st
+passpoal ficka _________________+30€/st
+inneficka_____________________+25€/st
+ficka med lock  ________________+35€/st
+slits ________________________ +25€/st
+specialkrage    _________________+50€
+sprund  ______________________+30€
+sprund med knappar____________+50€
+specialärm ___________________+100€


YTTERJACKA Startpris 750€

Inkl. Foder, krage, mittbaksöm, insnitt, knapphål
+hellång_____________________+50€
+extra lager värmande tyg_______+150€
+dubbelknäppning_____________+50€
+midjeband med bälthällor ______+50€
+axelvaddar__________________+15€
+påsydd ficka _________________+20€/st
+ficka i söm  __________________+25€/st
+innerficka ___________________+25€/st
+passpoal ficka________________+30€/st
+ficka med lock________________+35€/st
+slits________________________+25€/st
+specialkrage _________________+50€
+sprund _____________________+40€
+sprund med knappar___________+50€
+specialärm___________________+100€


SKJORTA Startpris 450€

Inkl. Krage, ärmar, insnitt, manchetter, sprund, knapphål
+kort ärm ____________________+25€/st
+bröstficka ___________________+35€/st
+ok (fram eller bak)_____________+40€
+sömmar kantade med snedlist____-30€
+specialärm___________________+50€


VÄST Startpris 350€


Inkl. Foder, knapphål
+passpoal ficka________________+30€/st
+slag/krage___________________+50€
+spänne mittbak_______________+30€


KJOL  Startpris 300€


Inkl. sidsömmar, linning, insnitt, dragkedja, knapphål
+klockkjol ___________________-100€
+foder______________________+100€
+extra lager tyg_______________+50€/st
+söm mittbak  ________________+20€
+slits  _______________________+25€/st
+motveck____________________+25€/st
+påsydd ficka _________________+20€/st
+ficka i söm___________________+25€/st
+passpoal ficka ________________+30€/st
+sömmar kantade med snedlist  ___+25€/st
+hellång  _____________________+50€


KLÄNNING Startpris 350€


Inkl. Sidsömmar, insnitt, infodring, dragkedja
+foder ______________________+200€
+extra lager tyg _______________+50€/st
+tyllager på foder  _____________+40€/st
+hellång_____________________+100€
+söm mittbak_________________+20€
+prinsessöm__________________+40€
+midjesöm ___________________+20€
+midjeband___________________+25€
+slits ________________________+25€/st
+påsydd ficka  _________________+20€/st
+ficka i söm  __________________+25€/st
+passpoal ficka ________________+30€/st
+sömmar kantade med snedlist____+35€
+ärm kort_____________________+40€
+ärm lång_____________________+60€
+kimonoärm___________________+20€
+specialärm ___________________+49€/h
+kupor vid byst  ________________+15€
+släp  ________________________+50€
+band för dans_________________+25€
+snörning i rygg ________________+80€
+parlor _______________________+49€/h
+dekoration ___________________+49€/h


AFTONKLÄNNING Startpris 1100€


Inkl. Foder, korsettkupor vid byst, hellång, prinsessömmar, midjesöm, insnitt, dragkedja
+extra lager tyg ________________+150€/st
+tyllager på foder_______________+40€/st
+utan midjesöm ________________+60€
+midjeband____________________+35€
+slits  ________________________+30€/st
+ärm kort _____________________+50€
+ärm lång _____________________+100€
+specialärm  ___________________+49€/h
+ärmsprund  ___________________+50€
+släp  _________________________+50€
+band för dans__________________+25€
+snörning i rygg_________________+80€
+pärlor  _______________________+49€/h
+decoration ___________________ +49€/h
+lös underkjol __________________+49€/h
+lös underkjol med tyll ___________ +49€/h


BRUDKLÄNNING Startpris 2000€


Inkl. Foder, korsett, bh kupor, hellång, prinsessömmar, midjesöm, insnitt, dragkedja
+extra lager tyg________________+200€/st
+tyllager på foder ______________+50€/st
+söm mittbak _________________+50€
+utan midjesöm _______________+80€
+midjeband ___________________+45€
+slits ________________________+45€/st
+ärm kort ____________________+80€
+ärm lång ____________________+120€
+ärmsprund  __________________+50€
+specialärm___________________+49€/h
+släp ________________________+100€
+band för dans_________________+30€
+snörning i rygg________________+100€
+pärlor _______________________+49€/h
+dekoration ___________________+49€/h
+lös underkjol__________________+49€/h
+lös underkjol med tyll___________+49€/h